3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight Slim fat burner
3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight Slim fat burner
3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight Slim fat burner
3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight Slim fat burner
3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight Slim fat burner
3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight Slim fat burner
3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight Slim fat burner

3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight Slim fat burner

Regular price
$152.20
Sale price
$152.20
Shipping calculated at checkout.

eBay
3x CHAME Sye S Plus Block Burn Whitening Diet Supplement Weight fat burner

Condition : 100% brand new, authentic product, high quality

Quantity received : 3 boxes (1 box/10 sachets)

No. FDA. : 13-1-14959-5-0065

Sye S New innovation of Dietary supplement 

Dietary Supplement Loss Weight "Sye S"

New innovation of the products with the ability to burn fat at a much higher level. Accelerate the fat burning. Drive out the fat.

Properties :

1. Weight control, drive out the fat, no accumulation of fat.

2. Weight loss supplements. Reduce resistance for the people that hard to lose weight.

3. Made from natural ingredients. No hazard. Compliance, approved and registered with FDA.

4. No side effects

5. Control appetite, feel full quicker.

6. Stimulate and increase metabolism.

7. Firm shape and well proportion, no yo-yo effect.

Directions :

1. Open 1 envelope

2. Pour mouth

3. Drink water

take 1  times before breakfast 15 minutes Just to get a compact shape and proportion, new innovation from Chame 


Caution :

Children and pregnant women should not eat.

Should eat a full five categories regularly in right proportion.

No effect of the treatment.

Results may vary depending on the individual.

Chame Sye S Plus ªÒàÁè «Ò àÍÊ ¾ÅÑÊ  10 «ͧ

 àÃ觡ÒÃà¼ҼÅҭä¢Áѹ¹Çѵ¡ÃÃÁÍÒËÒÃàÊÃÔÁŴ¹éÓ˹ѡ·Õèà˹×Íä»Íա¢Ñé¹ÊÓËÃѺ¼Ùé·Õè´×éÍÂÒ 

 à¾ÔèÁ»ÃÔÁҳ à¾ÔèÁÊÒÃʡѴ·ÕèªèÇÂ㹡Òõè͵éҹ͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ ÍشÁ仴éÇÂÊÒÃʡѴ·ÕèªèÇÂŴ¤ÇÒÁÍÂҡÍÒËÒà ªèǺÅç͡ (Block) ´ѡ¨Ѻá»é§ ¹éӵÒÅ áÅÐä¢Áѹ àÃ觡ÒÃà¼ҼÅҭä¢Áѹ ´֧ä¢ÁѹáÅйéӵÒÅÁÒà»繾Åѧ§ҹÇԸÕÃѺ»Ãзҹ ÇԸÕÃѺ»Ãзҹ

ÃѺ»ÃзҹÇѹÅÐ 1 «ͧ ¡è͹ÍÒËÒÃÁ×éÍàªéÒ 15 ¹ҷÕ

ºÃèØ 10 «ͧ

ÍÂ. 13-1-14959-5-0065

PAYMENT METHOD
• I accept ONLY for payment.

SHIPPING & HANDLING METHOD
• Shipping Handling Worldwide.
• Item will be shipped within 1-5 business days after receiving your cleared

** FAST !!!! Shipping DHL Express
** We cannot ship to Remote Area and some country**
** Excluding Remote Area Surcharge and some country Surcharge**


payment.
• Item will be shipped by Thailand Post via Economy Small package Airmail with tracking number registered.
• Delivery time is about 11-30 business days. (Depending on the destination)
• Seller is not responsible for "Import Tax" fees in buyer's country. These charges are the buyer’s responsibility.

RETURN POLICY
• 100% Satisfaction Guarantee : If you are not satisfied with the product you purchased for any reason, please contact me for a return instruction within 30 days for a refund.
• Shipping Handling costs are not refundable. Return shipping cost will be paid by buyer.
• Please return the item in their original condition no later than 30 days after you receive the item so I can give you a full refund.

CONTACT
• Please feel free to contact me if you have any question by ebay message only.